Lommeregner for mindste fælles multiplum

Beregn mindste fælles multiplum af de givne tal.

Resultat:

For at beregne det mindste fælles multiplum skal du indtaste heltal adskilt med kommaer i lommeregneren.

Eksempler

Kommaseparerede tal Mindste fælles multiplum
2, 4 4
5, 7, 10 70
5, 8, 12, 15 120