Største Common Divisor Lommeregner

Find den største fælles divisor for et givet sæt tal.

Resultat:

For at beregne den største fælles divisor skal du indtaste et sæt tal adskilt af kommaer eller mellemrum i lommeregneren og trykke på knappen =.

Den største fælles divisor er det største positive heltal, der giver dig mulighed for at dividere alle tallene i mængden uden at få resten af ​​divisionen.

Eksempler

Kommaseparerede tal Største fælles deler
10, 20 10
8, 16, 32 8
12, 30, 60 6
12, 30, 60 6
5, 17, 210, 512 1