Medianberegner

Indtast kommaseparerede tal og beregn deres median, aritmetiske middelværdi, minimum, maksimum og totalsum.

Resultat:

For at beregne medianen skal du sortere tallene i stigende rækkefølge. Medianen er tallet i midten af ​​det ulige sæt. I tilfælde af et sæt med et lige antal tal, er medianen det aritmetiske middelværdi af de to midterste tal.

Eksempler

1. {3, 7, 12, 60, 100}
Median: 12

2. {3, 7, 12, 20, 60, 100}
Median: (12 + 20) / 2 = 16


Se også: