Decimalberegner

Beregn resultatet af en matematisk operation med decimaler.

Resultat:

Lommeregneren understøtter grundlæggende matematiske operatorer såsom + (addition), - (subtraktion), * (multiplikation) og / (division). Derudover kan du også bruge parentes i lommeregneren, som giver dig mulighed for at ændre rækkefølgen, som beregningerne udføres i.

Eksempler

Beregninger Resultat
2.50 + 2 * 3 + 3 11.5
2.50 + 2 * (3 + 3) 14.5
2.24 / 2 + 5.554 * 7 - 4 35.998
0.37 * 0.00012 0.0000444

Se også: