Lommeregner for procentændringer

Beregn med hvor mange procent den givne værdi er steget eller faldet.

Resultat:
%

Beregningsformel

Procentvis ændring = (Nummer 2 - Nummer 1) / Nummer 1 * 100

Eksempler

Nummer 1 Nummer 2 Procentvis ændring
80 120 50%
100 75 -25%
5 16 220%
2 1234 61600%

Se også: