Arcsin lommeregner

Beregn arcsin (reciprok af sinus) ud fra de indtastede data.

°
rad
➔ Sinus lommeregner
Indtast Arcsin-værdien, tryk på knappen "Beregn" og kontroller vinklen i grader og vinklen i radianer.

Eksempler

Arcsin ° rad
1 90° π/2
0.5 30° π/6
0 0
-0.5 -30° -π/6
-1 -90° π/2

Se også: