Arktan lommeregner

Beregn arctan i grader og radianer.

°
rad
➔ Tangent lommeregner
For at få resultatet skal du indtaste Arctan i det relevante felt og trykke på knappen "Beregn".

Eksempler

Arccos ° rad
1 45° π/4
0 0
-1 -45° -π/4

Se også: