Temperaturberegner

Konverter værdier mellem almindelige temperaturenheder (grader Celsius, grader Fahrenheit, grader Kelvin, grader Rankine).

Resultat:

Beregningsformel

Konverteringen udføres ved hjælp af matematiske formler, der varierer afhængigt af temperaturenhederne.

Celsius til Fahrenheit konvertering:
[°F] = [°C] * 9/5 + 32
Celsius til Kelvin konvertering:
[K] = [°C] + 273.15
Rankine til Celsius konvertering:
[°R] = [°C] * 9/5 + 491.67
Fahrenheit til Celsius konvertering:
[°C] = ([°F] - 32) * 5/9
Fahrenheit til Kelvin konvertering:
[K] = ([°F] + 459.67) * 5/9
Fahrenheit til Rankine konvertering:
[°R] = [°F] + 459.67
Kelvin til Celsius konvertering:
[°C] = [K] - 273.15
Konvertering af Kelvin til Fahrenheit:
[°F] = [K] * 9/5 - 459.67
Kelvin til Rankine-konvertering:
[°R] = [K] * 9/5
Rankine til Celsius konvertering:
[°C] = [°R] * 5/9 - 273.15
Rankine til Fahrenheit konvertering:
[°F] = [°R] - 459.67
Rankine til Kelvin Konvertering:
[K] = [°R] * 5/9

Eksempler

Fra Til
20 [°C] 68 [°F]
75 [°F] 297.04 [K]
543 [°R] 28.52 [°C]