Fortyndingsberegner

Beregn, hvor meget vand du skal tilsætte for at få en opløsning af en bestemt koncentration.

%
%
Resultat:

Beregningsformel

Volumen af ​​opløsningsmiddel, der skal tilsættes = (cb * vb / ca) - vb
Hvor:
  • cb = Koncentration før fortynding
  • vb = Volumen før fortynding
  • ca = Koncentration efter fortynding

Eksempler

Koncentration før fortynding Koncentration efter fortynding Volumen før fortynding Volumen af ​​opløsningsmiddel, der skal tilsættes
50% 40% 1l 0.25l
30% 50% 2.5l -1l
25% 47% 893ml -0,418l