Lommeregner for tæthed

Beregn massefylden ud fra den indtastede vægt og volumen i de valgte enheder.

Resultat:

Beregningsformel

For at beregne massefylden skal du dividere massen med rumfanget.

Massefylde = Masse ÷ Bind
ρ = m ÷ V

Eksempler

Masse (m) Bind (V) Massefylde (ρ)
30 kg 7 m³ 4.29 kg/m³
30 kg 7 L 4285,71 kg/m³
50 oz 16 in³ 3,12 oz/in³
50 kg 16 in³ 110,23 oz/in³

Se også: