Lommeregner for masse

Beregn massen ud fra massefylden og rumfanget i de givne enheder.

Resultat:

Beregningsformel

For at beregne massen skal du gange massefylden med volumenet.

Masse = Massefylde × Bind
m = ρ × V

Eksempler

Massefylde (ρ) Bind (V) Masse (m)
12 kg/m³ 5 m³ 60 kg
12 kg/m³ 5 ft³ 1.7 kg
8 oz/in³ 20 in³ 160 oz
8 oz/in³ 20 yd³ 7464960 oz

Se også: