Hvor mange sekunder er der på et år?

Find ud af, hvor mange sekunder et år varer.

Et år varer i gennemsnit 365,25 dage eller 31.557.600 sekunder. For et 365-dages år er det 31.536.000 sekunder, og for et skudår (366 dage) er det 31.622.400 sekunder.
  • 365 dage = 31536000 sekunder
  • 366 dage = 31622400 sekunder
  • 365.25 dage = 31557600 sekunder

Konvertering af år til sekunder

y
Resultat:
s

Beregningsformel

s = y * l * 86400

y = s / y / 86400

Hvor:

  • s - Sekunder
  • y - Flere år
  • l - Årets længde [dage]