Hvor mange timer er der på en dag?

Find ud af, hvor mange timer en dag varer.

Et døgn varer 24 timer.
1 [dage] = 24 [timer]

Konverter dage til timer

d
Resultat:
h

Beregningsformel

h = d * 24

d = h / 24

Hvor:

  • h - Timer
  • d - Dage

Tabel over dage og timer

Dage Timer
1 d 24 h
7 d 168 h
30 d 720 h
31 d 744 h
41,67 d 1000 h
90 d 2160 h
365 d 8760 h
366 d 8784 h