GFR lommeregner

Beregn estimeret GFR ud fra alder, køn, race og plasmakreatininniveauer.

mg/dL
Resultat:
mL/min/1.73 m²

Beregningsformel

Lommeregneren beregner den estimerede GFR-værdi ved hjælp af følgende formel:

Estimeret GFR [mL/min/1.73 m²] = 186.3 * (Plasma kreatinin koncentration)-1.154 * (Alder)-0.203 * R * G

  • R = 1.212 for sorte eller 1 for alle andre racer
  • G = 0,742 for kvinder eller 1 for mænd

Se også: