Sand Lommeregner

Beregn den samlede vægt og pris på sand afhængigt af de indtastede data.

kg/m3
DKK
/
Resultat:
DKK
For at beregne vægten af ​​sand skal du indtaste dimensionerne for det område, der skal fyldes med sand, eller det tidligere beregnede rumfang. Bestem sanddensiteten (normalt omkring 1600 kg/m3) og udfyld eventuelt enhedsprisen for sandet. Lommeregneren beregner automatisk volumen, vægt og totalpris (hvis der er defineret en pris på f.eks. 1 ton).

Beregningsformel

Vægt = Bind * Massefylde

Se også: