Betonvolumenberegner

Beregn den nødvendige mængde beton afhængigt af elementets form og de indtastede dimensioner.

Vælg formen på betondelen:
Form 1
Form 2
Form 3
Form 4
Form 1 Form 2 Form 3 Form 4
Indtast dimensioner:
X =
Y =
Z =
W =
R =
D =
Resultat:
For at beregne den nødvendige mængde beton skal du vælge formen på betonelementet og indtaste dets dimensioner. Efter udfyldelse af alle felter, bør resultatet genereres automatisk baseret på de indtastede data og valgte længde- og volumenheder.

Se også: