Online fjernelse af dubletter i tekst

Fjern duplikerede linjer eller andre gentagne strenge fra din tekst.

Resultat:
For at fjerne dubletter skal du indtaste tekst adskilt af nye linjer, kommaer eller mellemrum. Vælg, hvordan teksten er adskilt, og hvis du vil, skal du desuden markere "Sorter alfabetisk", så det genererede resultat præsenteres i alfabetisk rækkefølge. Når du har valgt de relevante muligheder, skal du trykke på knappen "Fjern dubletter".
Udover at fjerne dubletter, viser værktøjet også, hvor mange dubletter der er blevet fjernet fra teksten.