Middelberegner

Beregn det aritmetiske middelværdi, vægtede middelværdi eller geometriske middelværdi.

Resultat:
Indtast værdierne (f.eks. skolekarakterer) og deres vægte:
Vægt
Vægt
Vægt
Resultat:
Resultat:

Midlerne er beregnet til at vise midten af ​​et sæt tal. Det kan dog bestemmes på mange måder, og det kan variere afhængigt af hvilken type gennemsnit, der anvendes.

  • Aritmetisk gennemsnit er en enkel måde at beregne gennemsnittet af et givet sæt tal. Det er en af ​​de mest populære typer af gennemsnit og tælles med i mange anvendelser, herunder slutningen af ​​året skolekarakterer.
  • Det vægtede gennemsnit adskiller sig fra det aritmetiske gennemsnit ved, at det giver dig mulighed for at tilføje specifikke vægte til individuelle værdier. Takket være dette er det for eksempel muligt at beregne gennemsnittet af karakterer for et givet skolefag afhængigt af deres vægt (f.eks. når karakteren for en prøve er vægten 5, og en vægtning for lektier er 1, den vægtede gennemsnittet er i stand til at tage højde for dette).
  • Den geometriske middelværdi beregnes som roden af ​​produktet af alle i et givet tal. Graden af ​​denne rod er lig med antallet af alle tal. Denne type middel bruges ofte bl.a i demografi og statistik.

Se også: