Lommeregner til brøksammenligning

Sammenlign brøker og decimaler og se, hvilken der er størst, mindre end eller lig med hinanden.

?
Resultat:
Venter på input...

For at sammenligne brøker skal du indtaste dem i de relevante felter og trykke på knappen "Beregn".

Eksempler

$$ \dfrac{4}{5} > 0.5 $$

Forklaring:

$$ 0.8 > 0.5 $$

$$ 3\dfrac{3}{5} < 5 $$

Forklaring:

$$ 3.6 < 5 $$

$$ 4 = \dfrac{4}{1} $$

Forklaring:

$$ 4 = 4 $$


Se også: