Lommeregner for afrunding af tal

Indtast et tal, angiv antallet af decimaler og en metode, og se det afrundede tal.

Resultat:
Venter på input...

Eksempler

Nummer Decimaler Afrundingsmetode Resultat
12.43123 2 Runde op 12.44
7.45 1 Afrund et tal fra halvt op 7.5
7.45 1 Afrund tallet op over halvdelen 7.4
5.99 0 Rund ned 5