Hvor mange procent er 1 promille?

1 promille [‰] er 0,1 procent [%].

Permille til procent konverter

Indtast den ønskede mængde promiller og omregn den til procenter eller indtast procenterne og omregn dem til promiller.

%
Resultat:
%

Beregningsformel

Procentsatser = Permilles / 10

Permilles = Procentsatser * 10

Tabel over procenter og promiller

Procentsatser Permilles
0.2 2
1.2 12
0.12 1.2