Dugpunktberegner

Beregn den højeste temperatur, ved hvilken vanddamp kondenserer.

%
Resultat:

Beregningsformel

x = ln(Relativ luftfugtighed [%] / 100) + 17.625 * Temperatur [°C] / (243.04 + Temperatur [°C])
Dugpunkt = (243.04 * x) / (17.625 - x)

Eksempler

Temperatur Relativ luftfugtighed Dugpunkt
20 °C 65 % 13.22 °C
25 °C 50 % 56.94 °F
90 °F 60 % 296.62 °K

Se også: