ROT47 - online encoder/dekoder

Indkod teksten med ROT47-chifferet eller afkod ROT47-cifferet og se dets originale indhold.

Tekst:
ROT47:
ROT47 er en populær chiffer, der repræsenterer hvert ASCII-tegn i området 33-126 47 positioner yderligere. I modsætning til for eksempel ROT13 bruges den ikke kun til at kryptere bogstaver, men også tal og mange populære teksttegn.
For at konvertere teksten til ROT47-chifferet skal du indtaste den i feltet "Tekst". For at dekryptere en ROT47 skal du indtaste dens indhold i ROT47-feltet.

Eksempler

Tekst ROT47
qwerty BH6CEJ
abc 234
ABC pqr
ABC123 pqr`ab
-~[ABC123]! \O,pqr`ab.P

Se også: